Hướng dẫn giải bài tập Toán 8

Hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa hiện hành môn Toán lớp 8.
Nhấn để bật tiếng

Vui lòng không chia sẻ tài khoản cho người khác. Tài khoản vi phạm sẽ bị khóa vĩnh viễn.

HOCMAI chúc bạn học tập hiệu quả!

Mô tả khóa học

  • Khóa học giúp học sinh giải quyết tất cả các bài tập trong sách giáo khoa môn Toán lớp 8.
  • Giải thích chi tiết, cặn kẽ và hướng dẫn học sinh cách làm từng bài tập.

Đối tượng

Học sinh đang học lớp 8 trên cả nước.

Đề cương khóa học

HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN


[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG I: PHÉP NHÂN VÀ CHIA ĐA THỨC


[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG II: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ


[HÌNH HỌC] CHƯƠNG I: TỨ GIÁC


[HÌNH HỌC] CHƯƠNG II: ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC


[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG III: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN


[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG IV: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN


[HÌNH HỌC] CHƯƠNG III: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG


[HÌNH HỌC] CHƯƠNG IV: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU