Hướng dẫn giải bài tập Toán 8

Hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa hiện hành môn Toán lớp 8.
Nhấn để bật tiếng

Mô tả khóa học

  • Khóa học giúp học sinh giải quyết tất cả các bài tập trong sách giáo khoa môn Toán lớp 8.
  • Giải thích chi tiết, cặn kẽ và hướng dẫn học sinh cách làm từng bài tập.

Đối tượng

Học sinh đang học lớp 8 trên cả nước.

Đề cương khóa học

HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN


[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG I: PHÉP NHÂN VÀ CHIA ĐA THỨC


[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG II: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ


[HÌNH HỌC] CHƯƠNG I: TỨ GIÁC


[HÌNH HỌC] CHƯƠNG II: ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC


[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG III: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN


[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG IV: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN


[HÌNH HỌC] CHƯƠNG III: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG


[HÌNH HỌC] CHƯƠNG IV: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU