Hướng dẫn giải bài tập Toán 8

  Mục lục bài giảng
  • Giải bài 3 trang 67 SGK Toán 8 tập 1
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

[HÌNH HỌC] CHƯƠNG I: TỨ GIÁC

Giải bài 3 trang 67 SGK Toán 8 tập 1

Độ dài: 3 phút - Số lượt học 80

Thầy viết nhầm một số chỗ, các em sửa như sau:

- 2p05s: sửa thành AB=AD;
- 2p18s: sửa trường hợp c.g.c thành c.c.c;
- 2p48s: sửa 180 độ thành 100 độ.
Chúc các em học tốt!

Chưa có thông báo nào