Hướng dẫn giải bài tập Toán 8

  Mục lục bài giảng
  • Giải bài 3 trang 67 SGK Toán 8 tập 1
Nhấn để bật tiếng
X

[HÌNH HỌC] CHƯƠNG I: TỨ GIÁC

Giải bài 3 trang 67 SGK Toán 8 tập 1

Độ dài: 3 phút - Số lượt học 94

Thầy viết nhầm một số chỗ, các em sửa như sau:

- 2p05s: sửa thành AB=AD;
- 2p18s: sửa trường hợp c.g.c thành c.c.c;
- 2p48s: sửa 180 độ thành 100 độ.
Chúc các em học tốt!

Chưa có thông báo nào