Hướng dẫn giải bài tập Toán 8

  Mục lục bài giảng
  • Giải bài 49 trang 22 SGK Toán 8 tập 1
Nhấn để bật tiếng
X

[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG I: PHÉP NHÂN VÀ CHIA ĐA THỨC

Giải bài 49 trang 22 SGK Toán 8 tập 1

Độ dài: 3 phút - Số lượt học 63

Lưu ý: Thầy bị viết nhầm dấu 01. Các em sửa hành dấu $$-$$ và kết quả chính xác là 300 nhé

Chưa có thông báo nào