Hướng dẫn giải bài tập Toán 8

  Mục lục bài giảng
  • Giải bài 15 trang 43 SGK Toán 8 tập 1
Nhấn để bật tiếng
X

[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG II: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Giải bài 15 trang 43 SGK Toán 8 tập 1

Độ dài: 4 phút - Số lượt học 39

0:09 thầy viết nhầm tử số $$\frac{2}{2x+6}$$

các em sửa tử số thành 5, $$\frac{5}{2x+6}$$ rồi làm tương tự thầy nhé

Chưa có thông báo nào