Hướng dẫn giải bài tập Toán 8

  Mục lục bài giảng
  • Giải bài 15 trang 43 SGK Toán 8 tập 1
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG II: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Giải bài 15 trang 43 SGK Toán 8 tập 1

Độ dài: 4 phút - Số lượt học 32

0:09 thầy viết nhầm tử số $$\frac{2}{2x+6}$$

các em sửa tử số thành 5, $$\frac{5}{2x+6}$$ rồi làm tương tự thầy nhé

Chưa có thông báo nào