Hướng dẫn giải bài tập Toán 8

  Mục lục bài giảng
  • Giải bài 23, bài 24 trang 12 SGK Toán 8 tập 1
Nhấn để bật tiếng
X

[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG I: PHÉP NHÂN VÀ CHIA ĐA THỨC

Giải bài 23, bài 24 trang 12 SGK Toán 8 tập 1

Độ dài: 6 phút - Số lượt học 67

GV đính chính bài giảng: Phút thứ 2:56 sửa đúng thành $$49-48=1$$

Chưa có thông báo nào