Hướng dẫn giải bài tập Toán 8

  Mục lục bài giảng
  • Giải bài 51 trang 127 SGK Toán 8 tập 2
Nhấn để bật tiếng
X

[HÌNH HỌC] CHƯƠNG IV: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU

Giải bài 51 trang 127 SGK Toán 8 tập 2

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 12

Chưa có thông báo nào