Hướng dẫn giải bài tập Toán 4

Hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa hiện hành môn Toán lớp 4
Nhấn để bật tiếng

Vui lòng không chia sẻ tài khoản cho người khác. Tài khoản vi phạm sẽ bị khóa vĩnh viễn.

HOCMAI chúc bạn học tập hiệu quả!

Mô tả khóa học

  • Khóa học giúp học sinh giải quyết tất cả các bài tập trong sách giáo khoa môn Toán lớp 4.
  • Giải thích chi tiết, cặn kẽ và hướng dẫn học sinh cách làm từng bài tập."

Các yêu cầu khóa học

  • Học sinh nên tự làm bài tập trước khi xem video hướng dẫn giải.
  • Với các câu hỏi, bài tập chưa làm được, học sinh xem hướng dẫn làm để hiểu cách làm của từng bài (không nên chỉ chép y nguyên lời giải của giáo viên)

Đối tượng

  • Học sinh đang học lớp 4 trên cả nước có nhu cầu được cung cấp đáp án và hướng dẫn giải các câu hỏi và bài tập có trong sách giáo khoa hiện hành.
  • Phụ huynh có nhu cầu tham khảo phương pháp làm bài đề hướng dẫn con học bài (với phụ huynh học sinh Tiểu học)

Đề cương khóa học

HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN


CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG


CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC


CHƯƠNG 3: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH


CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI


CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ


CHƯƠNG 6: ÔN TẬP