Hướng dẫn giải bài tập Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Giải bài 2 trang 148 SGK toán 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ

Giải bài 2 trang 148 SGK toán 4

Độ dài: 4 phút - Số lượt học 7