Hướng dẫn giải bài tập Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Giải bài 1 trang 96 SGK toán 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 3: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

Giải bài 1 trang 96 SGK toán 4

Độ dài: 3 phút - Số lượt học 10