Hướng dẫn giải bài tập Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Giải bài 2 trang 97 SGK toán 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG 3: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

Giải bài 2 trang 97 SGK toán 4

Độ dài: 2 phút - Số lượt học 4