Hướng dẫn giải bài tập Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Giải bài 1 trang 114 SGK toán 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

Giải bài 1 trang 114 SGK toán 4

Độ dài: 6 phút - Số lượt học 11