Trang chủ Luyện thi THPT quốc gia PEN-M môn Toán

Luyện thi THPT quốc gia PEN-M môn Toán

Nhóm N2

Dành cho học sinh có nhu cầu được học kĩ, nắm bắt kiến thức tuần tự từ dễ đến khó (Học sinh trung bình – trung bình khá nên học nhóm khoá học này).

PEN-M Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương (2017-2018)

PEN-M Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương (2017-2018)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2018
PEN-M Toán - Thầy Phạm Tuấn (2017-2018)

PEN-M Toán - Thầy Phạm Tuấn (2017-2018)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2018
Giáo viên: Thầy Phạm Tuấn

Nhóm N3

Dành cho học sinh có nhu cầu được ôn, luyện nhanh những phần kiến thức dễ, xoáy sâu vào các phần kiến thức, dạng bài khó (Học sinh khá – giỏi nên học nhóm khoá học này).


PEN-M Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng (2017-2018)

PEN-M Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng (2017-2018)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2018
PEN-M Toán - Thầy Lê Anh Tuấn (2017-2018)

PEN-M Toán - Thầy Lê Anh Tuấn (2017-2018)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2018
Giáo viên: Thầy Lê Anh Tuấn
PEN-M Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn (2017-2018)

PEN-M Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn (2017-2018)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2018