Trang chủ Luyện thi tốt nghiệp THPT PEN-M môn Toán

PEN-M

Là nhóm khóa học bao gồm 2 thành phần: Video bài giảng chữa đề và Phòng luyện. Với mục tiêu giúp học sinh giữ vững phong độ khi đi thi thông qua việc hệ thống những kiến thức/dạng bài trọng tâm nhất; cung cấp chiến thuật để xử lí các dạng bài trọng tâm bằng cách nhanh nhất, hiệu quả nhất bám sát theo đề thi tốt nghiệp THPT.

PEN-M Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

PEN-M Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 15-07-2022
PEN-M Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

PEN-M Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 15-07-2022
PEN-M Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

PEN-M Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 15-07-2022
Giáo viên: Thầy Lê Anh Tuấn