Trang chủ Luyện thi THPT quốc gia PEN-M môn Hóa học

Luyện thi THPT quốc gia PEN-M môn Hóa học

Nhóm N2

Dành cho học sinh có nhu cầu được học kĩ, nắm bắt kiến thức tuần tự từ dễ đến khó (Học sinh trung bình – trung bình khá nên học nhóm khoá học này).

PEN-M Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh (2018-2019)

PEN-M Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh (2018-2019)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2019

Nhóm N3

Dành cho học sinh có nhu cầu được ôn, luyện nhanh những phần kiến thức dễ, xoáy sâu vào các phần kiến thức, dạng bài khó (Học sinh khá – giỏi nên học nhóm khoá học này).

PEN-M Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc (2018-2019)

PEN-M Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc (2018-2019)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2019