Trang chủ Luyện thi tốt nghiệp THPT PEN-M môn Hóa học

Luyện thi tốt nghiệp THPT PEN-M môn Hóa học

Nhóm N2

Dành cho học sinh có nhu cầu được học kĩ, nắm bắt kiến thức tuần tự từ dễ đến khó (Học sinh trung bình - trung bình khá nên học nhóm khóa học này).

PEN-M Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh

PEN-M Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 15-07-2021

Nhóm N3

Dành cho học sinh có nhu cầu ôn luyện nhanh những phần kiến thức dễ, xoáy sâu vào các phần kiến thức, dạng bài khó (Học sinh khá - giỏi nên học nhóm khóa học này).

PEN-M Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

PEN-M Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 15-07-2021

Phòng luyện PEN-M

Phòng luyện PEN-M Hóa học

Phòng luyện PEN-M Hóa học

Học phí trọn gói: 200.000 đồng
Ngày bế giảng: 15-07-2021
Giáo viên: Thầy HOCMAI