Trang chủ Luyện thi tốt nghiệp THPT PEN-M môn Sinh học

Luyện thi tốt nghiệp THPT PEN-M môn Sinh học

Nhóm N3

Dành cho học sinh có nhu cầu ôn luyện nhanh những phần kiến thức dễ, xoáy sâu vào các phần kiến thức, dạng bài khó (Học sinh khá - giỏi nên học nhóm khóa học này).

PEN-M Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

PEN-M Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 15-07-2021
PEN-M Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

PEN-M Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 15-07-2021

Phòng luyện PEN-M

Phòng luyện PEN-M Sinh học

Phòng luyện PEN-M Sinh học

Học phí trọn gói: 200.000 đồng
Ngày bế giảng: 15-07-2021
Giáo viên: Thầy HOCMAI