Trang chủ Vật lí 7

Vật lí 7

Chương trình Học tốt

Là chương trình học bao gồm 01 khóa Trang bị kiến thức và 01 khóa Ôn luyện kiến thức giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong học tập.

Vật lí 7 - Cô Đặng Thùy Nga, Thầy Vũ Văn Tuân (2018-2019)

Vật lí 7 - Cô Đặng Thùy Nga, Thầy Vũ Văn Tuân (2018-2019)

Học phí trọn gói:400.000 đồng
Học phí ưu đãi: 280.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Ôn luyện Vật lí 7 - Thầy Vũ Văn Tuân (2018-2019)

Ôn luyện Vật lí 7 - Thầy Vũ Văn Tuân (2018-2019)

Học phí trọn gói:400.000 đồng
Học phí ưu đãi: 280.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Giáo viên: Thầy Vũ Văn Tuân