Trang chủ Vật lí 7

Vật lí 7

Chương trình Học tốt

Là chương trình học bao gồm 01 khóa Trang bị kiến thức và 01 khóa Ôn luyện kiến thức giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong học tập.

Vật lí 7 - Cô Đặng Thùy Nga, Thầy Vũ Văn Tuân

Vật lí 7 - Cô Đặng Thùy Nga, Thầy Vũ Văn Tuân

Học phí trọn gói: 350.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020
Vật lí 7 - Cô Nguyễn Thị Mai

Vật lí 7 - Cô Nguyễn Thị Mai

Học phí trọn gói: 350.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020
Giáo viên: Cô Nguyễn Thị Mai
Ôn luyện Vật lí 7 - Thầy Vũ Văn Tuân

Ôn luyện Vật lí 7 - Thầy Vũ Văn Tuân

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020
Giáo viên: Thầy Vũ Văn Tuân