Trang chủ Vật lí 8

HỌC TỐT (Theo Chương trình hiện hành)

HỌC TỐT là chương trình học tập trung vào việc xây dựng kiến thức nền tảng, giúp học sinh nắm chắc lý thuyết và  biết cách vận dụng lý thuyết vào làm bài tập, rèn luyện thành thạo các dạng bài bám sát theo chương trình sách giáo khoa hiện hành.

Học tốt Vật lí 8 - Thầy Lương Trọng Toàn

Học tốt Vật lí 8 - Thầy Lương Trọng Toàn

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Học tốt Vật lí 8 - Cô Nguyễn Thị Mai

Học tốt Vật lí 8 - Cô Nguyễn Thị Mai

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Cô Nguyễn Thị Mai