Trang chủ Sinh học 8

Sinh học 8

Chương trình Học tốt

Là chương trình học bao gồm 01 khóa Trang bị kiến thức và 01 khóa Ôn luyện kiến thức giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong học tập.

Sinh học 8 - Cô Đoàn Thu Thủy

Sinh học 8 - Cô Đoàn Thu Thủy

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020
Ôn luyện Sinh học 8 - Cô Bùi Hương Quỳnh

Ôn luyện Sinh học 8 - Cô Bùi Hương Quỳnh

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020