Trang chủ Sinh học 8

HỌC TỐT (Theo Chương trình hiện hành)

HỌC TỐT là chương trình học tập trung vào việc xây dựng kiến thức nền tảng, giúp học sinh nắm chắc lý thuyết và  biết cách vận dụng lý thuyết vào làm bài tập, rèn luyện thành thạo các dạng bài bám sát theo chương trình sách giáo khoa hiện hành.

Học tốt Sinh học 8 - Thầy Nguyễn Thành Công

Học tốt Sinh học 8 - Thầy Nguyễn Thành Công

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Học tốt Sinh học 8 - Cô Bùi Hương Quỳnh

Học tốt Sinh học 8 - Cô Bùi Hương Quỳnh

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày