Trang chủ Lịch sử 7

Lịch sử 7

HỌC TỐT (Theo Chương trình hiện hành)

HỌC TỐT là chương trình học tập trung vào việc xây dựng kiến thức nền tảng, giúp học sinh nắm chắc lý thuyết và  biết cách vận dụng lý thuyết vào làm bài tập, rèn luyện thành thạo các dạng bài bám sát theo chương trình sách giáo khoa hiện hành.

Học tốt Lịch sử 7 - Cô Lê Thị Thu Hương

Học tốt Lịch sử 7 - Cô Lê Thị Thu Hương

Học phí trọn gói: 129.000 đồng
Ngày bế giảng: 01-01-2038