Học tốt Tiếng Anh 7 - Cô Hà Sylvia (Hệ 7 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
  • Grammar - modal verb: May; Adj and Adv
  • Review: The simple present tense/ the past tense
  • Talk about famous person
  • Talk about famous places
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Unit 16 - People and places- Vocabulary and grammar

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 127

Chưa có thông báo nào