Ôn thi học kỳ Sinh học 11

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm, phân loại, cơ sở thần kinh của tập tính
  • Một số hình thức học tập ở động vật
  • Một số dạng tập tính phổ biến ở ĐV, ứng dụng trong đời sống sản xuất
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN THI HỌC KÌ II

Bài 3: Tập tính của động vật

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 35

Nội dung bài giảng:

+ Khái niệm, phân loại, cơ sở thần kinh của tập tính
+ Một số hình thức học tập ở động vật
+ Một số dạng tập tính phổ biến ở động vật, ứng dụng trong đời sống sản xuất

Chưa có thông báo nào