Ôn thi học kỳ Vật lí 12

  Mục lục bài giảng
  • Sự truyền sóng vô tuyến trong khí quyển
  • Nguyên tắc thông tin bằng sóng vô tuyến
  • Sơ đồ
  • Bài 1, 2
  • Bài 3, 4, 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chương 4. Dao động và sóng điện từ

Bài 3. Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 63

Chưa có thông báo nào