Ôn thi học kỳ Vật lí 12

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết 1
  • Lí thuyết 2
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
  • Ví dụ 5, 6
  • Ví dụ 7
  • Ví dụ 8, 9
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chương 5. Sóng ánh sáng

Bài 4. Các loại tia

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 66

Nội dung bài học:

- Lí thuyết về nguồn phát, đặc điểm và ứng dụng của các loại tia
- Các dạng bài tập trọng tâm

Chưa có thông báo nào