Ôn thi học kỳ Vật lí 12

  Mục lục bài giảng
  • Sóng âm và các đặc trưng vật lí
  • Các đặc trưng sinh lí của âm
  • Ví dụ P1
  • Ví dụ P2
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 2. SÓNG CƠ HỌC

Bài 4. Đặc trưng vật lí và đặc trưng sinh lí của âm

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 77

Nội dung bài học:

- Lí thuyết về sóng âm và các đặc trưng của âm
- Các bài tập trong tâm

Chưa có thông báo nào