Ôn thi học kỳ Vật lí 12

  Mục lục bài giảng
  • Sóng âm và các đặc trưng vật lí
  • Các đặc trưng sinh lí của âm
  • Ví dụ P1
  • Ví dụ P2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG 2. SÓNG CƠ HỌC

Bài 4. Đặc trưng vật lí và đặc trưng sinh lí của âm

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 76

Nội dung bài học:

- Lí thuyết về sóng âm và các đặc trưng của âm
- Các bài tập trong tâm

Chưa có thông báo nào