Nâng cao Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1,2
  • Bài 3,4
  • Bài 5,6
  • Bài 7,8
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 7. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO MỘT SỐ

Bài 03. Luyện tập các bài toán liên quan đến dấu hiệu chia hết cho một số.

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 175

Chưa có thông báo nào