Nâng cao Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 7. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO MỘT SỐ

Bài 04. Số dư trong phép chia có dư.

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 189

Chưa có thông báo nào