Nâng cao Toán 5

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 12. CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

Bài 03. Bài toán Tổng - Tỉ, Hiệu - Tỉ (tiết 1)

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 286

Chưa có thông báo nào