5 chủ đề trọng tâm Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO

Bài 01. Hàng và lớp. So sánh số có nhiều chữ số (tiếp)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 174


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Hàng và lớp. So sánh số có nhiều chữ số.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào