5 chủ đề trọng tâm Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Các bài tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO

Bài 03. Bảng đơn vị đo khối lượng.

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 114

Chưa có thông báo nào