PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Quy tắc cộng và quy tắc nhân
  • Đồng phân của gốc hidrocacbon no hở
  • Đồng phân của ancol-ete
  • Đồng phân của andehit xeton
  • Đồng phân của axit cacboxylilc-este
  • Đồng phân của ankin
  • Đối với amin
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài bổ sung 5. Phương pháp tính nhanh số đồng phân

Độ dài: 66 phút - Số lượt học 7.245


  • Ôn tập lý thuyết trọng tâm kiến thức về tính nhanh số đồng phân.
  • Hướng dẫn giải chi tiết một số ví dụ về tính nhanh số đồng phân.

Chưa có thông báo nào