PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Khái niệm và tính chất
 • Ý nghĩa và ứng dụng
  • Ý nghĩa tổng quát
  • Xây dựng CTTQ
  • VD 1, 2
  • VD 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài bổ sung 1. Độ bất bão hòa và ứng dụng (Phần 1)

Độ dài: 63 phút - Số lượt học 17.763


 • Ôn tập lý thuyết trọng tâm kiến thức về độ bất bão hòa và ứng dụng.
 • Hướng dẫn giải chi tiết một số ví dụ về độ bất bão hòa và ứng dụng.

Chưa có thông báo nào