PEN-I Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
 • Câu 19
 • Câu 20
 • Câu 21
 • Câu 22
 • Câu 23
 • Câu 24
 • Câu 25
 • Câu 26
 • Câu 27
 • Câu 28
 • Câu 29
 • Câu 30
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 01 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 01. Bài giảng chữa câu hỏi nhận biết, thông hiểu (P2)

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 7.153

Lưu ý: Câu 31 có chút sai sót nên HM đã ẩn video. Các em học sinh có thể nhờ a/c trợ giảng hỗ trợ trả lời câu này nhé

Chưa có thông báo nào