PEN-I Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Câu 42
  • Câu 43
  • Câu 44
  • Câu 45
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 01 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 01. Bài giảng chữa câu hỏi vận dụng (P2)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 4.729

Lưu ý: Trong bảng biến thiên ở câu 43, thầy ghi nhầm dòng \[f'\left( x \right)\] (dòng 2) và \[f''\left( x \right)\] (dòng 3). Các em đổi lại giúp thầy nhé

Chưa có thông báo nào