PEN-I Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Câu 46
  • Câu 47
  • Câu 48
  • Câu 49
  • Câu 50
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 04 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 04. Bài giảng chữa câu hỏi vận dụng cao

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 1.494

Lưu ý: Thầy tính nhầm \[CA = 2\]. Các e sửa thành \[CA = \sqrt 5 \]

Chưa có thông báo nào