PEN-I Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
 • Câu 1
 • Câu 2
 • Câu 3
 • Câu 4
 • Câu 5
 • Câu 6
 • Câu 7
 • Câu 8
 • Câu 9
 • Câu 10
 • Câu 11
 • Câu 12
 • Câu 13
 • Câu 14
 • Câu 15
 • Câu 16
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 03 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 03. Bài giảng chữa câu hỏi nhận biết, thông hiểu (P1)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 3.168

Lưu ý: Các em học sinh theo dõi thứ tự câu hỏi trong file PDF nhé.

Chưa có thông báo nào