PEN-I Khoa học xã hội - Cô Lê Thị Thu Hương, Thầy Nguyễn Mạnh Hà, Thầy Trần Văn Năng

  Mục lục bài giảng
  • Câu 31
  • Câu 32
  • Câu 33
  • Câu 34
  • Câu 35
  • Câu 36
  • Câu 37
  • Câu 38
  • Câu 39
  • Câu 40
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ LỊCH SỬ SỐ 01 (Tiêu chuẩn)

Đề số 01. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi vận dụng, vận dụng cao (lịch sử)

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 289

Chưa có thông báo nào