PEN-I Khoa học xã hội - Cô Lê Thị Thu Hương, Thầy Nguyễn Mạnh Hà, Thầy Trần Văn Năng

  Mục lục bài giảng
  • Câu 31
  • Câu 32
  • Câu 33
  • Câu 34
  • Câu 35
  • Câu 36
  • Câu 37
  • Câu 38
  • Câu 40
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ LỊCH SỬ SỐ 02 (TIÊU CHUẨN)

Đề số 02. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi vận dụng, vận dụng cao.

Độ dài: 9 phút - Số lượt học 265

Đính chính: Câu 31:Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào là cơ bản nhất của giai cấp công nhân Việt Nam?

Đáp án đúng là D: Bị ba tầng áp bức của đế quốc, phong kiến, tư sản dân tộc.

Chưa có thông báo nào