PEN-I Hoá học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Câu 29
  • Câu 30
  • Câu 31
  • Câu 32
  • Câu 33
Đề số 18. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng/Vận dụng cao (Phần 1) sẽ được mở vào ngày 06/12/2023 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 18 (ĐỀ THỰC CHIẾN)

Đề số 18. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng/Vận dụng cao (Phần 1)

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 716

Chưa có thông báo nào