PEN-I Hoá học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Câu 22
 • Câu 24
 • Câu 25
 • Câu 26
 • Câu 27
 • Câu 28
 • Câu 30
 • Câu 33
 • Câu 34
 • Câu 36
 • Câu 40
Đề số 10. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận Dụng (Phần 1) sẽ được mở vào ngày 06/12/2023 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 10 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 10. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận Dụng (Phần 1)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 755

Chữa chi tiết các câu thuộc cấp độ Vận dụng đề 10.

Chưa có thông báo nào