PEN-I Hoá học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Câu 28
  • Câu 29
  • Câu 31
Đề số 11. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận Dụng (Phần 2) sẽ được mở vào ngày 06/12/2023 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 11 (ĐỀ NÂNG CAO)

Đề số 11. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận Dụng (Phần 2)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 483

Chữa chi tiết các câu thuộc cấp độ Vận dụng của đề số 11.

Lưu ý:Số thứ tự câu trong đề thi trùng với số thứ tự câu trong danh mục video nhưng khác số thứ tự câu giáo viên viết trên bảng. Tuy nhiên nội dung câu hỏi của chúng là như nhau.

Chưa có thông báo nào