PEN-I Hoá học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Câu 28
  • Câu 29
  • Câu 31
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 11 (ĐỀ NÂNG CAO)

Đề số 11. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận Dụng (Phần 2)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 516

Chữa chi tiết các câu thuộc cấp độ Vận dụng của đề số 11.

Lưu ý:Số thứ tự câu trong đề thi trùng với số thứ tự câu trong danh mục video nhưng khác số thứ tự câu giáo viên viết trên bảng. Tuy nhiên nội dung câu hỏi của chúng là như nhau.

Chưa có thông báo nào