PEN-I Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
  • Câu 30
  • Câu 31
  • Câu 32
  • Câu 33
  • Câu 34
  • Câu 35
Đề số 16. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng/Vận dụng cao (Phần 1) sẽ được mở vào ngày 06/12/2023 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 16 (ĐỀ THỰC CHIẾN)

Đề số 16. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng/Vận dụng cao (Phần 1)

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 69

Chưa có thông báo nào