PEN-I Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
  • Câu 30
  • Câu 31
  • Câu 32
  • Câu 33
  • Câu 34
Đề số 04. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận Dụng (Phần 2) sẽ được mở vào ngày 06/12/2023 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 04 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 04. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận Dụng (Phần 2)

Độ dài: 70 phút - Số lượt học 82

Trong bài giảng, ở Clip 03 + 05 Thầy có ghi nhầm trên bảng là đề số 01, thức chất đây là đề số 04.

Chưa có thông báo nào