PEN-I Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
  • Câu 35
  • Câu 37
  • Câu 38
  • Câu 39
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 08 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 08. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng cao

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 43

Chưa có thông báo nào