PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Hai vật dao động đồng trục
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Hai vật dao động trên 2 trục vuông góc
  • Ví dụ 1+ Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 22. Bài toán hai vật dao động cùng tần số (Bài giảng lấy điểm 9+)

Độ dài: 96 phút - Số lượt học 4.546

Chưa có thông báo nào