PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Hai vật dao động đồng trục
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Hai vật dao động trên 2 trục vuông góc
  • Ví dụ 1+ Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 22. Bài toán hai vật dao động cùng tần số (Bài giảng lấy điểm 9+)

Độ dài: 96 phút - Số lượt học 3.336

Chưa có thông báo nào