PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. SÓNG CƠ

Bài 1: Sóng Cơ và Sự Truyền Sóng - P3 (Bài giảng lấy điểm 9+)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 6.958

Chưa có thông báo nào