PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Các bức xạ cho vân sáng, vân tối
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5. SÓNG ÁNH SÁNG

Bài 7. Giao thoa ánh sáng liên tục - Dạng 1 (Bài giảng lấy điểm 9+)

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 6.033

Chưa có thông báo nào