PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Những thiếu sót của mẫu nguyên tử Rơ-dơ-pho
  • Mẫu nguyên tử Bo - Các tiên đề Bo
  • Dạng 1: Tiên đề về trạng thái dừng
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bài 4. Mẫu nguyên tử Bo (P1) (CẬP NHẬT MỚI)

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 8.616

Chưa có thông báo nào