PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Hiện tượng quang điện trong
  • Ứng dụng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bài 3. Hiện tượng quang điện trong (CẬP NHẬT MỚI)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 5.924

Chưa có thông báo nào