PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Dựa vào thành phần nguyên tố
 • Các ví dụ
  • VD 1, 2
  • VD 3, 4
  • VD 5, 6
 • Dựa vào sp của phản ứng đốt cháy
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 6. Những kiến thức nền tảng của Hóa học Hữu cơ

Bài 1.2 Các phương pháp cơ bản để xác định CTPT hợp chất hữu cơ (Phần 2)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 256

 • Ôn tập lý thuyết trọng tâm kiến thức về xác định CTPT hợp chất hữu cơ.
 • Hướng dẫn giải chi tiết một số ví về xác định CTPT hợp chất hữu cơ.

Chưa có thông báo nào