PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Lí thuyết
 • Ví dụ minh họa
  • VD 1, 2
  • VD 3, 4
  • VD 5, 6
  • VD 7
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 6. Những kiến thức nền tảng của Hóa học Hữu cơ

Bài 3. Các phương pháp giải toán đặc trưng của Hóa hữu cơ: Phương pháp bảo toàn nguyên tố

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 324


 • Ôn tập lý thuyết trọng tâm kiến thức về phương pháp bảo toàn nguyên tố.
 • Hướng dẫn giải chi tiết một số ví dụ về phương pháp bảo toàn nguyên tố
Chú ý: Ở ví dụ 5 phút thứ 5:42 bảo toàn Oxi: Giáo viên viết bị nhầm: 0,1.2+ 0,2z= 0,8.2+ 1,1,
đúng phải là: 0,1.2+ 0,2z +0,95.2= 0,8.2+ 1,1
Các em học sinh lưu ý để làm bài cho đúng.

Chưa có thông báo nào