PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Quy tắc cộng và quy tắc nhân
  • Đồng phân của gốc hidrocacbon no hở
  • Đồng phân của ancol-ete
  • Đồng phân của andehit xeton
  • Đồng phân của axit cacboxylilc-este
  • Đồng phân của ankin
  • Đối với amin
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 6. Những kiến thức nền tảng của Hóa học Hữu cơ

Bài 8. Phương pháp tính nhanh số đồng phân

Độ dài: 66 phút - Số lượt học 42


  • Ôn tập lý thuyết trọng tâm kiến thức về tính nhanh số đồng phân.
  • Hướng dẫn giải chi tiết một số ví dụ về tính nhanh số đồng phân.

Chưa có thông báo nào